E34 FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA

Format: Estand
Objectiu: Difusió entitat
Responsable activitat: Ramon Francolí
Correu electrònic responsable activitat: ramon.francoli@educaciosolidaria.org
Altres participants en l'activitat: Jordi Teixidor , Manel Bagunyà
Breu descripció de l'activitat:
Mostrar les activitats i els projectes que duua a terme la Fundació