E 32 LAMOSQUETA.CAT

Portal d'aplicacions per a nens amb necessitats educatives especials
Més informació

E22 PROJECTE DE RECERCA A 4T D'ESO

Format:Estand
Objectiu: integració d'eines informàtiques i internet com a recurs al projecte de recerca de 4t d'ESO en les fases de recerca documental, elaboracio del treball escrit i exposició oral.
Etapa/cicle/curs: 4t d'ESO
Escola: Escola Pia Terrassa
Responsable activitat: Francesc Martínez, Carme Garcia
Correu electrònic responsable activitat: Francesc.martinez@escolapia.cat, carme.garcia@escolapia.cat

X11 REHASOFT

Format: X11
Rehasoft desenvolupa programari que facilita la lectura, l'escriptura, i l'aprenentatge i la comunicació.
També hi haurà un estand
Web de contacte: www.rehasoft.com

E32-5 FUNCIONALITAT DE LES TIC EN EDUCACIÓ ESPECIAL

Format:Estand
Objectiu: Exposar les activitats relacionades amb les T.I.C que porten a terme els alumnes de l’Escola Taiga , Educació Especial.
Etapa/cicle/curs: 2n cicle de Secundària amb adaptació curricular
Escola: Escola Taiga, Educació Especial
Responsable activitat: Miguel Martínez
Correu electrònic responsable activitat: mmartinez@escolataiga.com
Altres participants en l'activitat:Astrid Plantada aplantada@escolataiga.com

Breu descripció de l’activitat:
La presentació exposarà una mostra de les activitats que els alumnes de segon cicle de Secundaria fan en relació a l’ús de les TIC, fonamentalment en dos àmbits:
1.Suport a l’aprenentatge escolar:
aplicacions de lectura, escriptura, càlcul, i petites aplicacions contables mitjançant
Aplicacions pròpies : fitxes de lectura, matemàtiques.
Programari estàndard: ús normalitzat dels paquets ofimàtics més habituals a l’entorn domèstic:
Entorn operatiu Windows xp
Office 2003
Word:aplicacions d’escriptura
Excel:aplicacions de càlcul
Power-point: suport a presentacions
Publisher: petites publicacions (festes,receptes,etc)
2.Us de l’ordinador com eina d’adaptació i normalització social: que permet la ocupació dels temps d’oci :
MOZILLA. Navegador d’Internet
GOOGLE: motor de recerca d’informació i imatges.
Gestor de correu electrònic.
MP3: carrega,descarregues,copia, compartir,

La presentació serà una mostra de les activitats que treballen els alumnes de segon cicle de secundària del nostre centre a l’aula d’informàtica.

E30 EXPRESSIÓ ASSITIDA PER ORDINADOR

Format: Estand
Objectiu: Presentació d'objectius de la matèria (conceptuals i procedimentals), exemplificació de la dimensió i versatilitat de la matèria (a nivell d'expressió visual, de contemporaneïtat i de formació d'una mirada crítica, tecnicisme i escola (o com l'escola pot cimentar una base procedimental d'ús per l'ingrés a CF de grau superior o bé, encarar alumnes cap estudis de caràcter tècnic relacionats amb el món l'audiovisual i/o de la informació.   
Etapa/cicle/curs: Batxillerat
Escola: Escola Pia Nostra Senyora 
Responsable activitat: Iago Alcover Pujol
Correu electrònic responsable activitat: yago.alcover@escolapia.cat 
Breu descripció de l'activitat: Es veuran treballs que exemplifiquen el temari complert de l'assignatura a través dels quals s'entendrà l'itinerari que se li dóna a l'alumne. Es tracta d'un curs introductori, molt procedimental, en el que l'alumne aprén l'ús d'eines amb activitats de caràcter professional (a nivell d'acabat i intenció) i, posteriorment, a mida que guanya habilitat comença a aplicar els usos de cada eina per acomplexar cada cop més els acabats.  Bàsicament són eines de tractament d'imatge digital (vectorials i de retoc fotogràfic) sempre de programari lliure.