E22 PROJECTE DE RECERCA A 4T D'ESO

Format:Estand
Objectiu: integració d'eines informàtiques i internet com a recurs al projecte de recerca de 4t d'ESO en les fases de recerca documental, elaboracio del treball escrit i exposició oral.
Etapa/cicle/curs: 4t d'ESO
Escola: Escola Pia Terrassa
Responsable activitat: Francesc Martínez, Carme Garcia
Correu electrònic responsable activitat: Francesc.martinez@escolapia.cat, carme.garcia@escolapia.cat