E30 EXPRESSIÓ ASSITIDA PER ORDINADOR

Format: Estand
Objectiu: Presentació d'objectius de la matèria (conceptuals i procedimentals), exemplificació de la dimensió i versatilitat de la matèria (a nivell d'expressió visual, de contemporaneïtat i de formació d'una mirada crítica, tecnicisme i escola (o com l'escola pot cimentar una base procedimental d'ús per l'ingrés a CF de grau superior o bé, encarar alumnes cap estudis de caràcter tècnic relacionats amb el món l'audiovisual i/o de la informació.   
Etapa/cicle/curs: Batxillerat
Escola: Escola Pia Nostra Senyora 
Responsable activitat: Iago Alcover Pujol
Correu electrònic responsable activitat: yago.alcover@escolapia.cat 
Breu descripció de l'activitat: Es veuran treballs que exemplifiquen el temari complert de l'assignatura a través dels quals s'entendrà l'itinerari que se li dóna a l'alumne. Es tracta d'un curs introductori, molt procedimental, en el que l'alumne aprén l'ús d'eines amb activitats de caràcter professional (a nivell d'acabat i intenció) i, posteriorment, a mida que guanya habilitat comença a aplicar els usos de cada eina per acomplexar cada cop més els acabats.  Bàsicament són eines de tractament d'imatge digital (vectorials i de retoc fotogràfic) sempre de programari lliure.