E16 MATEMÀTIQUES USANT EL DERIVE I PÀGINES WEB

Format: Estand
Objectiu: Utilitzar eines informàtiques per resoldre, corregir i regular qüestions i problemes matemàtics sense la presència del professor.
Etapa/cicle/curs: 2n cicle ESO/BATX
Escola: Escola Pia Nostra Senyora
Responsable activitat: Jordi Besora
Correu electrònic responsable activitat: jordi.besora@escolapia.cat
Breu descripció de l’activitat:
Resoldre, corregir, regular i avaluar qüestions i problemes matemàtics a partir del Derive. Treballar la resolució de problemes, i la geometria i la seva història des de dues pàgines webs molt útils i interessants.