E29 APRENENTATGE A MIDA


Format: Estand
Objectiu:Exposar dues experiències en l'ús de plataformes virtuals en l'aprenentatge de les competències ofimàtiques.
Etapa/cicle/curs: Postobligatoris
Escola: Escola Pia Mataró
Responsable activitat: Jordi Jordano
Correu electrònic responsable activitat: jordi.jordano@escolapia.cat 
Altres participants en l'activitat: manel.moragas@escolapia.cat 
Breu descripció de l'activitat:
La primera experiència segueix el procés sobre una plataforma dissenyada a mida per poder treballar a classe o a distància, amb professor de suport o
sense:
•determinació de competències ofimàtiques
•elaboració del material d'aprenentatge
•execució de les activitats 
•avaluació de l'adquisició d'aquestes competències, perpart de l'alumne i/o del professor
L'altra avalua l'ús d'una plataforma virtual de programari lliure, amb els avantatges i els inconvenients que suposa.