E32-4 MOTOR DE LECTURA

Format :estand
Objectiu: Millora del ritme lector
Etapa/cicle/curs: Primària (exportable a alumnes més grans amb dificultats lectores, dislèxia, nouvinguts, ...)
Escola: Escola Pia deTerrassa
Responsable activitat:Agustí Planas
Correu electrònic responsable activitat: agusti.planas@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat:
Breu descripció de l'activitat:
A l'estand es mostrarà l'experiència, realitzada a Terrassa, dels programes de l'empresa Rehasoft. (DiTres). Es tracta d'una aplicació pràctica. Aprendre a llegir amb reforç i suport informàtic ajuda els alumnes amb dificultats dislèxiques a la millora de la seva capacitat lectora i de l'estudi.