E17 TREBALLAR ELS CONFLICTES INTERNACIONALS A EDUCACIÓ ETICO-CÍVICA

Format:estand
Objectius:
Pels alumnes: Aprendre a analitzar un conflicte.
Pels docents: Oferta de pàgines web que permeten treballar els conflictes amb els alumnes. Breu comentari de cada pàgina web.
Etapa/cicle/curs:4 ESO, però podria ser també per tercer d’eso.
Escola:Nostra Senyora
Responsable activitat: Marc Ferrer
Correu electrònic responsable activitat: marc.ferrer@escolapia.cat
Breu descripció de l’activitat: Treball cooperatiu en que cada grup analitza un tipus de conflicte. Cada membre del grup treballa un aspecte del conflicte: Alumne/a A: ubicació geogràfica, establir la cronologia, explicar els fets més importants que han passat fins el moment. Alumne/a B : identificar les causes i explicar-les. Alumne/a C: avaluar les conseqüències i explicar-les Alumne/a D :valoració de les forces en conflicte, definir el paper dels organismes supraestatals i internacionals. La font d’informació són les pàgines web.