E04 UN CLIC FET A MIDA

Format: Estand
Objectiu: Experimentar i aprendre continguts fent partíceps als alumnes a partir estímuls engrescadors i així, aproximar-los a una realitat social com són les noves tecnologies tot adoptant una actitud respectuosa, oberta i positiva.
Etapa/cicle/curs: P4
Escola: Escola Pia Tàrrega.
Responsable activitat: Marta Pons.
Correu electrònic marta.pons@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Equip d'educació infantil. Gemma Eroles, Gemma Puig i Rosa Marrades.
Breu descripció de l'activitat:
Els alumnes de l'escola s'apropen a les noves tecnologies a partir de la càmara de fotos i l'ordinador. Com a resultat final, hem realitzat el joc clic. El Clic ha estat pensat per als més petits. Aquest conté diferents activitats per treballar la lectoescriptura a partir dels noms dels alumnes de la classe en lletra de pal. A més a més, s'inclouen altres activitats personalitzades amb imatges dels alumnes.