E31 LOCALITZACIÓ D'EPICENTRES MITJANÇANT EL SISMÒGRAF

Format: estand
Objectiu: Fer les interpretacions dels sismogrames obtinguts amb el sismògraf construït a l’escola i localitzar-ne els epicentres
Etapa/cicle/curs: Batxillerat
Escola: Escola Pia Sitges Sitges
Responsable activitat: Anna Barrachina
Correu electrònic: : anna.barrachina@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Josep Corominas, Eugeni Pérez i Òscar Gavaldà
Breu descripció de l'activitat:
Aquesta activitat es divideix en tres experiències:
- Construcció del sismògraf (Treball de recerca) i la seva connexió via internet a la xarxa sísmica SISMIC
- Localització de terratrèmols en els sismogrames obtinguts amb el programa BANDAS
- Localització de l’epicentre de terratrèmols en col·laboració amb les dades de sismògrafs d’altres escoles