E09 CINQUETIC: UN BLOC PER APRENDRE COMPARTINT

Format: estand
Objectiu:
-Presentar l'experiència d'oferir un bloc de treball als alumnes de cinquè de primària.
-Ús i possibilitats didàctiques del bloc.
Etapa/cicle/curs: Primària / Cicle superior / Cinquè
Escola: Escola Pia de Sabadell
Responsable activitat: Maria Sarrau
Correu electrònic responsable activitat:maria.sarrau@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Carles Ruiz i Xavi López-Atalaya
Breu descripció de l'activitat:

Explicació del que ens ha motivat a dissenyar un bloc de caràcter experimental.
Possibilitats didàctiques que ofereix.
L'ús del bloc per part dels alumnes.
Dificultats en els disseny i manteniment del bloc.