E05 LES TIC A INFANTIL

Format: ESTAND
Objectiu:Treball amb les TIC a infantil
Sistemàticament treballem amb els ordinadors amb la finalitat d' aprendre a utilitzar i
interpretar l' eina i a interioritzar els objectius curriculars a partir dels recursos que ens
ofereix la plataforma i d' altres. aprofitem la sessió per consultar la web i veure les notícies
que pengem.
Etapa/Cicle/curs: Infantil
Escola: ESCOLA PIA DE TERRASSA
Responsable activitat: Susanna Soler, Cristina Ribera i Mariona Millo, Teresa Caba, Cristina Fuster i Mercè Colomé.
Correu electrònic responsable activitat: mariona.millo@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Susanna Soler, Cristina Ribera i Mariona Millo, Teresa Caba, Cristina Fuster i Mercè Colomé.
Breu descripció de l'activitat:

Les TIC és un activitat que es du a terme a p4 i p5. Es desenvolupa quinzenalment amb la meitat del grup classe. Amb això aconseguim que cada nen tingui un ordinador, poden fer activitats individuals, mantenint i respectant el ritme evolutiu del nen.

Treballem a partir de jocs de la plataforma interna de l’escola i d’altres enllaços d’interès triats prèviament pels mestres especialitzats.