X04 CERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Format (xerrada/estand): xerrada
Objectius:
Els alumnes s’enfronten a un futur ric en informació. La cerca i recuperació d’aquesta pot semblar un procediment fàcil. La veritat és que es tracta d’un procés complex que requereix d’una metodologia específica per a poder obtenir resultats fiables i significatius. Els alumnes han d'aprendre a :

- Planificar i delimitar l’objectiu de la cerca
- Saber cercar informació en els diferents catàlegs (de la mediateca de l’escola, de biblioteques públiques, universitàries, etc)
- Conèixer i utilitzar alguns dels principals cercadors d’Internet.
- Reconèixer i utilitzar diferents tipus d’obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, atles, …
- Contrastar, seleccionar i recuperar la informació obtinguda i utilitzar-la adequadament.
- Valorar l’actualitat de la informació i manifestar una actitud crítica enfront de la informació que es rep.
- Valorar la biblioteca com a font d’informació i documentació

Etapa/cicle/curs: 2n ESO
Escola: ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA
Responsable activitat: ROSA Mª DOS SANTOS ESTÉVEZ
Correu electrònic responsable activitat:rosamaria.dossantos@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: cap
Breu descripció de l'activitat:
Es passarà un power point de presentació del crèdit que impartim a 2n d'ESO i anirem explicant les activitats que fem amb els alumnes.