E12 RECERQUES, CACERES DEL TRESOR I WEBQUEST PER ACTIVITATS DEL MEDI

Format: Estand
Objectiu: Reforçar algun dels continguts del medi amb ajuda de les TIC
Etapa/cicle/curs: Cicle mitjà i superior de primària
Escola: Escola Pia de Sitges
Responsable activitat: Teresa Mesía i Tere Aragón
Correu electrònic: teresa.mesia@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat: L'activitat consta de tres parts:
- Una primera part a la classe on es situa el tema a treballar.
- Una segona part de recerca d'informació a l'aula d'informàtica. Els alumnes utilitzen bàsicament Caceres del Tresor encara que en algun cas s'utilitza alguna WebQuest.
- Finalment els alumnes elaboren una presentació en diferents formats (document de text o presentació amb "diapos").