E27 TALES, PITÀGORES I RAONS TRIGONOMÈTRIQUES AMB LA TECNOLOGIA

Format: Estand
Objectiu: Aplicar els conceptes que relacionen el Teorema de Tales, Pitàgores i les raons trigonomètriques a cas real.
Etapa/cicle/curs: 4t ESO i 1r de Bat
Escola: Escola Pia de Sitges
Responsable activitat: Eugeni Pérez Serrano
Correu electrònic responsable activitat: eugeni.perez@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
Es tracta de mostrar una activitat de Matemàtiques en la que s'ha incorporat tecnologia actual que es troba a l'abast dels alumnes. L'activitat pretén que l'alumne consolidi el concepte i l'aplicació del Teorema de Tales, el de Pitàgores i les raons trigonomètriques utilitzant mitjans que fa uns anys no estaven tant a l'abast.

És una activitat pensada com a projecte de recerca per a 4t d'ESO però que es pot fer servir tant a nivell de 4t d'ESO com de 1r de batxillerat en el moment del curs que es cregui convenient.