E28 LET'S SURF THE WEB

Format: estand
Objectiu: Treball per projectes mitjançant Webquests
Etapa/cicle/curs: Optativa de 3r d'ESO
Escola: Escola Pia Sant Antoni
Responsable activitat: Carmen Cervera Gimeno
Correu electrònic: carmen.cervera@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Laia Figueras
Breu descripció:
Els alumnes partint de webquests pautades per la professora, creen el seu projecte fent recerca a la web. La feina final és presentada en format de Power Point. L'avaluació és feta per la professora i la resta d'alumnes.