X03-06 IMPLEMENTANT LES TIC EN EL TREBALL COL·LABORATIU A LA CLASSE DE FÍSICA

Format: Xerrada
Objectiu: Promoure l’aprenentatge entre iguals mitjançant la discussió a través de la plataforma.
Etapa/cicle/curs: Secundària
Escola: Escola Pia Sarrià-Calassanç
Responsable activitat: Julià Hinojosa.
Correu electrònic responsable activitat:
julia.hinojosa@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
La discussió és una de les formes que utilitzem per comprovar la consistència dels propis raonaments, i a través d’ella es possibilita l’evolució d’aquests raonaments estimulant l’autoregulació amb la que l’alumne construeix el seu coneixement a partir de la interacció amb d’altres. En aquesta comunicació es presenten dues experiències de treball col·laboratiu mitjançant el fòrum i l’ajut de les TIC: en primer lloc una discussió per a la construcció del concepte de força; i en segon lloc una experiència amb la intenció d’ajudar els alumnes a enfrontar-se amb els problemes reals, en general, i de ciències experimentals en particular.
En les dues es vol promoure l’aprenentatge entre iguals mitjançant la discussió a través de la plataforma: criticant i argumentant les resolucions. També en les dues els alumnes parteixen d’una guia que ajuda a l’autoregulació dels coneixements adquirits. L’anàlisi dels resultats pot servir als docents per revisar els seus mètodes.