X12 UTILITZACIÓ DEL SENSORS EN L'AULA DE CIÈNCIES

Format: xerrada
Objectiu: Mostrar com poder realitzar activitats de física i de química amb un equipament de senors i el corresponent programari
Etapa/cicle/curs: ESO i batxillerat
Escola: Escola Pia de Sitges
Responsable activitat: Josep Corominas
Correu electrònic josep.corominas@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
Es mostrarà com un aula equipada amb ordinadors i equip de sensors permet realitzar diferents activitats pràctiques de manera més interactiva. Es poden treballar aspectes dels currículums com el moviment, les propietats de les substàncies, el canvi químic, ...etc amb activitats centrades fonamentalment en observar el fenòment, obtenir fàcilemnt el gràfic de la funció i interpretar-lo per treure'n conclusions.