E19 ALGUNES EXPERIÈNCIES DE INFORMÀTICA MUSICAL A SECUNDÀRIA

Format: estand
Objectiu:
Donar a conèixer algunes activitats realitzades amb alumnes d'ESO relacionades amb la informàtica musical
Presentar alguns programes que poden tenir utilitat a l'aula com: Audacity, Musictime, Finale, etc.
Etapa/cicle/curs: Secundària, 2n cicle, 3r ESO
Escola: Escola Pia de Terrassa
Responsable activitat: Alberto Pérez Arbej
Correu electrònic responsable activitat: alberto.perez@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
Presentació de algunes activitats de informàtica musical: treball amb programes d'àudio digital (Audacity) amb petits muntatges sonors, treball amb programes editors de partitures, formats de so, etc.