E21 POWER POINT/PHOTOSHOP/MOVIE MAKER/STUDIO AL SERVEI DE LES ESTRATÈGIES COMUNICATIVES I ARTÍSTIQUES

Format (xerrada/estand): estand
Objectiu: Introducció d'altres mitjanats narratius en la Visual i Plàstica
Etapa/cicle/curs: Optativa de 4r D'ESO
Escola: Escola Pia de Terrassa
Responsable activitat: Mariona Julià i Dinarès
Correu electrònic responsable activitat:mariona.julia@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat: En quan al Photoshop dos treballs de disseny:
1. Cartell de la publicitat d'una marca de llet de vaca. S'ha treballat les eines pròpies del programa juntament amb les tècniques compositives i comunicatives.
2. El pòster amb el lema de l'escola. S'ha treballat les eines pròpies del programa i l'ideari de l'escola
En quan al Power Point;  Treballs, on amb els mitjans del programa, es presenta la resolució d'una equació de primer grau. S'ha treballat les matemàtiques i la facilitat d'entendre qüestions abstractes utilitzant mitjans audio visuals.
I en quan als Movie Maker/Studio: Un documental/reportatge sobre l'entrega dels Oscar d'aquest any. S'ha treballat la capacitat de la cerca d'informació, selecció i l'abstracció comunicativa així com les eines del propi programa.