X03-05 PLATAFORMA I INFORMÀTICA A 4T ESO

Format: Xerrada
Objectiu: Experiencies raonablement exitoses en entorns no òptims
Etapa/cicle/curs: Secundària (2n i 4t)
Escola: Escola Pia Nostra Senyora
Responsable activitat: Xavier Perramon
Correu electrònic: xavier.perramon@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
Breu exposició d'una experiència interessant en una matèria nova molt transversal, amb estudiants d'interessos i habilitats poc homogènies.