E33 Estudi general d'una funció

Format: Estand
Objectiu:
- Comprendre el concepte de funció i les seves possibles expressions: text, fórmula, gràfica i saber passar de l'una a l'altra.
- Comprendre els conceptes d'imatge i antiimatge i saber-les identificar tant analíticament com gràficament
- Donat el gràfic d'una funció quadràtica, saber-ne determinar les característiques principals.
Etapa/cicle/curs: ESO, 2n cicle, 4t d'ESO
Escola: Igualada
Responsable activitat: Salvador Torné
Correu electrònic responsable activitat: salvador.torne@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: Elisabet Quintana
Breu descripció de l'activitat:
El programarilliure interactiu GeoGebra ens permet realitzar moltes aplicacions que podem utilitzar a l'aua com a eina de suport per comprendre millor conceptes de geometria, àlgebra i càlcul.Podem utilitzar les nombroses aplicacions de GeoGebra tant penjant activitats a la web del nostre centre com com a l'aula. Un exemple de les aplicacions d'aquest programa la podem trobar en la representació gràfica de funcions.