LES TIC A INFANTIL

Format: estand
Objectiu:Mostrar recursos TIC a diferents activitats d'aprenentatge
Etapa/cicle/curs: infantil
Escola: Sitges
Responsable activitat: Maria Peraita
Correu electrònic responsable activitat: maria.peraita@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:Exposició de diferents activitats que fem a l'etapa d'infantil què tenen com a objectiu les TIC.