E29 APRENENTATGE A MIDA

Format (xerrada/estand): Estand
Objectiu:
Exposar dues experiències en l’ús de plataformes virtuals en l’aprenentatge de les competències ofimàtiques.
Etapa/cicle/curs: Postobligatoris
Escola: Escola Pia Mataró
Responsable activitat: Jordi Jordano
Correu electrònic responsable activitat: jordi.jordano@escolapia.cat
Altres participants en l'activitat: manel.moragas@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
La primera experiència segueix el procés sobre una plataforma dissenyada a mida per poder treballar a classe o a distància, amb professor de suport o sense:
· determinació de competències ofimàtiques
· elaboració del material d’aprenentatge
· execució de les activitats
· avaluació de l’adquisició d’aquestes competències, per part de l’alumne i/o del professor

L’altra avalua l’ús d’una plataforma virtual de programari lliure, amb els avantatges i els inconvenients que suposa.