E18 WEB I TREBALL PER PROJECTES

WEB i treball per projectes a ESO…un binomi interessant! I l’Observatori ambiental: un bloc científic creat pels alumnes de batxillerat.

Format (xerrada/estand):estand
Objectiu:
-Presentar el valor del treball per projectes a secundaria.
- Valorar l’edició d’un WEB com a metodologia i producte final d’un treball en grup.
- Ús i possibilitats didàctiques d’un bloc al batxillerat.
Etapa/cicle/curs: Secundaria i batxillerat
Escola: Escola Pia de Sabadell
Responsable activitat: Jose Martín
Correu electrònic responsable activitat:jose.martin@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:
Treball cientificotècnic per projectes a 3r d’ESO: edició d’un Web de sostenibilitat. Avantatges d’emprar un editor WEB com a eina de treball en grup i generar un producte final de qualitat i diferent en un projecte de secundaria. Us mostrarem els materials de treball per facilitar l’aplicació a l’aula en totes les seves fases.
L’observatori ambiental: bloc CTMA de batxillerat. Utilitat d’un bloc educatiu a batxillerat i les possibilitats didàctiques que ofereix com a recolzament de les unitats didàctiques. També parlarem del grau d’Implicació dels alumnes i les necessitats de manteniment i renovació de continguts.