X03-01 TREBALL DE SÍNTESI EN LINIA

Forma:xerrada
Objectiu: Que l’alumne/alumna aprengui a utilitzar la plataforma per preparar, desenvolupar i valorar el treball de síntesi.
Etapa/cicle/curs: 2n d’ESO
Escola: Terrassa
Responsable activitat: Roser Durban i Jordi Oliva
Correu electrònic responsable activitat: roser.durban@escolapia.cat
Breu descripció de l'activitat:L’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació s’incorpora en el treball de síntesi en la fase prèvia, durant l’estada i en acabat, com a recurs informatiu i de reflexió entre alumnes, tutors i professors i famílies.